Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact

 

 

Texter på svenska

 

POESI

Johannes Bergmark - Över opal bågar häröver
Johannes Bergmark - Fiasko
Christofer Dahlby - Offra din handske i den oljiga skyn
Christian Andersson - När molnen har landat
Gösta Kriland: Det gåtfulla har ingen dörr
Gösta Kriland - Ordalier och rubriketter
Christian Andersson & Mattias Forshage - Det var inte mitt öga som grep dem
H Christian Werner - Ligorio
Kollektivt - De glödheta ockraspringarna
Johannes Bergmark - L'Ultima spiaggia
Petra Mandal - Stenkol
Petra Mandal  - Den egna ritten
Christian Andersson & Mattias Forshage - Dans för mordisk skvader
Kollektivt - Den biograferade poesien
Kollektivt - Syllogismer
Sebastian Osorio - Otydbara tecken
Johannes Bergmark - Erratum musical
Robert Lindroth - Allt som inte är hederligt är tillåtet
Aase Berg - ur Hos Rådjur
Mattias Forshage & Emma Lundenmark - De mörka dunens fågelrus
Matti Steiger Lundmark - Hapax Legomena
Christian Andersson - Brott mot fyrkantingen
John Andersson - En herre erkänner
Eva Kristina Olsson - ur Hästfångare
Eva Kristina Olsson - ur Den hängde advokaten
H. Christian Werner - Alltid samma scen
H. Christian Werner - ur Bortom Lustprincipen
Merl Fluin - Hetsverklighetens Knep
NEW Bruno Jacobs - Halkningar
Karl Eklund - Dikter ur Spindelkransen växer
Karl Eklund - Övriga maträtter
Mattias Forshage - Polarforskningens framtid
Mattias Forshage - Eskatologi & Skrapsanning
Mattias Forshage - Drömföremål
Mattias Forshage - Tendensdikter
Mattias Forshage - Tågdikter
Kollektivt - Om de fyra rörelserna
Robert Lindroth - Dikter av HARL
Emma Lundenmark - ur Dejviska
Emma Lundenmark - ur Organica Fläktrum
Emma Lundenmark - En Häst Red I Klänningens Reva
Emma Lundenmark - ur Khastezi, fantasispråkets översättningar
Emma Lundenmark - Uppträdande på Fylkingen 2005 (AUDIO)
Förbättringar - kollektivt poetiskt förbättringsexperiment med egna dikter

 

KOLLEKTIVA DEKLARATIONER:

Finns det fortfarande liv i städerna? - Om händelserna i Göteborg och stadsliv idag i allmänhet, 2001
Om livets objektiva situation juni 2002 - flygblad till  artistgala ett år efter Göteborgskravallerna.
LEDARTEXTER FRÅN LÖSDRIVAREN: 
* 1 - 4 - 2000 - 2002

Skriket i säcken - från Lucifer, 2000
Sten, Sax eller Påse? - surrealism och politik, 1995 
Poesin - pamflett, 1993
Traditionens Gränser - från Surrealismen i den Yttersta Tiden (Stora Saltet nr 5), 1996.
Den Tillkorkade Källan - mot svenska statskyrkans jubileum, 1993 
1492-1992: Den Inre Jorden - Internationell Deklaration mot Columbus-jubileet
Offentlighet och Nyfikenhet - från "Mannen på gatan - surrealism 1991" 
Surrealister, 1995
Röken av människans värdighet, 1995
LEDARTEXTER FRÅN STORA SALTET: 
* C-M Edenborg: Materia - Nr 1, juni 1995
* Mattias Forshage: Geografi - Nr 2, sept. 1995
* Bruno Jacobs: Ärr  - Nr 3, dec. 1995
* Aase Berg: Ruelse - Nr 4, mars 1996
* Mattias Forshage & Aase Berg: Surrealismen i den Yttersta Tiden - Nr 4, mars 1996
* Eva-Kristina Olsson & C-M Edenborg: Arbete - Nr 6, feb 1997
* Bruno Jacobs & Robert Lindroth: Upphittat- Nr 9, 1998
* Aase Berg: Tröst - Nr 8, jan 1998
* Klart Slut, 1998

 


LEKAR OCH EXPERIMENT:


Barn och verklighet, enkät - Johannes Bergmark. Från Lucifer 2000
Diktrecept - lek 1997
Zeromachi / Nollstad - text till en utställning kring stadsutforskning - Riyota Kasamatsu, 2007
Rädslans fenomenologi - En spontan interpretativ utforskning av rädslor i ord och bild, 2004
Telegram ur intet - tidningsnotiser författade enligt det utsökta asets metodik, 2003                                Moralens förtingligande - språkmaterialistisk omförhandling av abstrakta begrepp, från Lucifer 2000                                                                   Eldflugan i polkagrishanden - successiv mönstertolkning, från Lucifer 2000
Casa Synestetica
Ekholm promenerar - kollektiva dikter, 1999 
Inlevelser i dödsögonblick
- lek med döden, 2000 
Minnets Mutationer - poetiskt minnesexperiment med Stagnelius-dikter, 1995 
Diktodling - poetiskt tolkningsexperiment utifrån dikt av Ann Jäderlund, 1995 
Den Nya Människan - profetisk stadslek, 1995
 
Intryck
från Afrika - experiment att drömma om Afrika och lyckas eller nästan, 2000 

 

BLANDADE TEORETISKA TEXTER:

En påminnelse om begärssimulationsindustrin, rekuperationsmekanismerna och slaget om annonsplatsen som heter själen - Mattias Forshage, från Lucifer 2000
Brottstycken om vandalismenDet asocialas sociala relevans  - Mattias Forshage, ur Lucifer 2000
Det värdelösas poesi - till utforskningen av atoposerna, de värdelösa platserna
- Mattias Forshage 1998
MER VERKLIGHET! UTVIDGA LEKEN! - Surrealismen, skådespelet och livet - Mattias Forshage
Åkallan av de fördolda ljuden, 1994-95. Johannes Bergmark
Butoh - Köttets revolt i Japan och att röra sig surrealistiskt, 1991. Med introduktion 2008 och appendix 1993 - Johannes Bergmark
Karl Marx: "Brottets Produktivitet"
- Översättning av Johannes Bergmark, från Kristall, Surrealistförlaget 1989
Brott och Vildhet
- personlighetsmarknaden och det moderna upproret, 1989 - en kommentar till ovanstående text, publicerad i samband med denna.- Johannes Bergmark
Kampens Villkor - Johannes Bergmark och Bruno Jacobs. Från Mannen på gatan 1, 1991
För en vild musik - Johannes Bergmark. Från Mannen på gatan 2, 1993
Sexualitetens Situation Idag – Del 2 eller Sublimiseringen av avsublimeringen - Johannes Bergmark. Från Mannen på gatan Nr 1,1991.
NEW Symbol & sådanhet - Bruno Jacobs, ur Lucifer, 2000
NEW Några hållpunkter inför en poesins svenska historia - Carl-Michael Edenborg, Bruno Jacobs,  från Mannen på gatan, Nr 1 1991
NEW Tillfället & tjuven - Bruno Jacobs, från Mannen på gatan, Nr 2 1994
NEW Den stora omvägen
- Bruno Jacobs, Stora Saltet, Nr 3 1995

 

 

 

 

 

Texts in English

 

POETRY

Riyota Kasamatsu - Askew clang blind bang
John Andersson - There's a nightly rainbow
John Andersson - A master confesses
EL and Fantom - Exquisite cadaver
Collectively - Nicolas Flamel’s Journeys
NN, MF, RK - Three poems from The Vagrant#1 2000
Merl Fluin - Between the Exhibits
Merl Fluin - Poetic Standpoints
Merl Fluin - Loveletters to Rumpelstiltskin
Emma Lundenmark - Translation from an Imaginary Language 
Emma Lundenmark -
The Chair About the Sound Macrabet
Emma Lundenmark - Wings (Into the Open Field)
Mattias Forshage - The Future of Polar Research
Mattias Forshage - Tesseract 2, My Elusive Polish Offices
Mattias Forshage - Train Poems 
Robert Lindroth - Automatism / Unexpected Directions

 

COLLECTIVE DECLARATIONS:


Scream in the sack - from Lucifer 2000
Open letter to Guy Girard - discussing Guy Girard´s constructive critique of "The Scream in the Sack", 1999
Voices of the Hell Choir (HTML) - aspects of contemporary surrealist activity, its modes of rhetoric and its ludicism, 2003, VotHC Integral edition (PDF) 
EDITORIAL
TEXTS FROM THE VAGRANT:
* 1- 4, 2000-2003

EDITORIAL TEXTS FROM STORA SALTET:
*
C-M Edenborg: Matter - Nr 1, june 1995
* Mattias Forshage: Geography - Nr 2, sept. 1995
* Bruno Jacobs: Scars - Nr 3, dec. 1995
* Aase Berg: Ruage - Nr 4, march 1996
* Mattias Forshage & Aase Berg: Surrealism in the Ulterior Times - Nr 4, march 1996

La Source Bouchée (en français; in french) - about the jubilee of the swedish state church, 1993 
Paper, Sciss
ors, Stone?- surrealism and politics, 1995 
The Smoke of the Dignity of Man - about man-movements and neo-fascism, 1995 
The
Public Sphere and Curiosity- from 1991 Surrealists, 1995 


 

VARIOUS THEORETICAL TEXTS

No Music! - Johannes Bergmark, 2004.
Butoh - Revolt of the Flesh in Japan and a Surrealist Way to Move, 1991. With introduction 2008 and appendix 1993 - Johannes Bergmark
Labors of Existence - Merdarius
Surrealism is a Shrimp - Merdarius, 2008
Surrealism and Science - Merdarius, 2008
The surrealist bestiary - Mattias Forshage, 2009
To the question of surrealism and women - Mattias Forshage, 2008
What about the surrealismologists - Mattias Forshage
Soluble locus - Mattias Forshage, 2008 
Surrealism
and the holy 'nuff - Jonas Enander, 2008
Atheism as the metaphysics of experience - Niklas Nenzén, 2008                                                                The place of the soul- John Andersson and Niklas Nenzén, 2006
Contribution to the investigation of the tropes of pansexuality - Mattias Forshage, 2004
Worthless Places (Atoposes) - Mattias Forshage, 2004
Fragments sur le vandalisme - la pertinence sociale de l'asocial - Mattias Forshage, Lucifer 2000
A reminder of the desire simulation industry, the mechanisms of recuperation and the battle over the advertising space referred to as der Geist - Mattias Forshage, from Lucifer 2000
Call For The Hidden Sounds - Johannes Bergmark, 1994-95
For A Wild Music - Johannes Bergmark,
1993
Roxanne 
(en français; in french) - pornography and alchemy - Carl-Michael Edenborg
The Situation of Sexuality Today or the Sublimization of the Production of Children - Johannes Bergmark, from Kvicksand 1 1989.

 

 

GAMES AND EXPERIMENTS

An enquiry from the bewitched -  Answering questions by anagramming them, 2007                                           The firefly in the peppermint rock hand - successive pattern interpretation, from Lucifer 2000
Phenomenology of fear - A spontaneous interpretative exploration of fears in pictures and in words, 2004. 
Objectification of Morals - Language-materialistic renegotiation of abstract concepts, from Lucifer, 2000
Animal Walks - Identifying with a random animal while taking a walk, 2007
Casa Synestetica- Constructing a surrealist house by the means of synesthesia, 2006
Exploration of an island - geographic game - the subjectivisation of material topography,1999

 

 

 

 

Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact

See also: Bibliotheca onthoplanctorum - A PDF LIBRARY of writings on surrealism
by merdarius or the related author identities of the Cormorant Council or the Surrealist Group in Stockholm