Home - Texts - Galleries - Other media - Links - ContactUr Mannen på gatan 2, 1993.

För En Vild Musik


Vildheten är främmande för det mesta av vad som kallas demokrati. Människan kan aldrig åter leva i harmoni med naturen om hon skall fortsätt att använda sig av representanter som handlar efter eget huvud, d v s av nedärvd vana, efter att ha köpt folks passiva accepterande genom att göra reklam för sin personlighetsbild, varpå de stiftar lagar vilka ofelbart gör en minoritet (i många fall en majoritet) av folket till brottslingar. Christian Werner faksimilDetta samhälles funktionssätt påverkar folks psyken och medvetanden så att dessa hindrar ett vilt förhållningssätt till vildheten, till naturen. Vi fostras till en platt överlevnad skuldtyngda av lagen och dess tänkesätt.

Människan behöver ett vilt konsensus – en vild gemenskap och inte en lagstiftad – för att kunna respektera och uppskatta naturen i både psyke och medvetande, och för möjligheten att inkorporera slumpen (det naturliga oförutsedda – “tur” som “otur”) i livet som ett potentiellt kreativt element, där inte ett sätt att leva tillsammans är alternativet till nuvarande ordning, utan en ständig, oroligt och roligt undersökande nyfikenhet.

Musiken motsvarande dessa har sina ofrånkomliga rötter i de vilda som finns i en outtömlig polyrytmik i kroppens hela system: hjärta; lungor; tarmar; muskler; sensoriska, motoriska och psykiska nervfunktioner, inklusive den lilla isolerade del som kallas tänkande. Kroppens underbara mysterier har aldrig varit lagstiftade – deras fulländning är i deras egen inre konflikt av aggressivt åldrande.

Denna intuitiva insikt tycks förutsätta avskaffandet av civiliserade ljud – industriella och kommersiella – tillhörande personlighetsmarknaden eller den vanliga ekonomin, exempelvis buller fran stora industrier, motorvägar sirener av utryckningsfordon och tjuvlarm, reklam på etermedia och videoapparater, sportkommentatorer, vrålande sportfanatiker, muzak, radions skval för att hålla publiken kvar, gnällande skattebetalare med snålt humör, standardmässigt serviceinriktade försäljare, ytliga underhållare med mikrofoner, politiker, pipande digitalur och dataspel, majoriteten av den hörda rock'n'rollen som har blivit den snabbaste musikaliska vägen att fösa in den kroppsliga impulsen och längtan efter lycka i likformighetens och fördumningen fålla.

Författaren spelar såg, foto av Camilla Johansson, faksimilOm dessa fråntas sina civiliserade funktioner, kan även dessa ljud dock i undantagsfall återerövras av den vilda musiken, som därmed ger dem annat innehåll och alltså förmår vända dem emot den misär som först skapade dem. Men det huvudsakliga funktionssättet måste vara att återupprätta musiken som ett naturljud, som inte motsätter sig naturljuden som “konstmusik” per definition gör; att göra musiken till ett artbeteende, en engagerad syssla att utveckla nyfikenheten och kroppsrytmema (dansimpulsen) tillsammans.

Stadens struktur: storlek, täthet omöjligheten att känna igen folk eller att bli vän med alla okända som passerar, industrialismen och kommersialismen, gör dem till platser där mötet mellan musik och natur mariginaliseras intill utrotningens gräns. De få musiker som kan överleva i någon form av vildhet hotas ständigt att krossas av personlighetens kommersialisering: rock'n'roll eller avant-garde-pajas är valen. I ett naturtillstånd (vilt tillstånd) borde var 50:e person kunna vara av den schamaniska magnitud som t ex Cecil Taylor är. Nu måste sådana unika och sällsynta varelser åka jorden runt för att möta dem som vill delta i denna vildhet (fria skönhet) istället för att kunna ha sina närmaste hos sig på gångavstånd. Hela det världspolitiska systemet medverkar i att attackera vildheten och dess frigörelse hos alla djurarter och människor, och tills vidare är därför ett internationellt utbyte av idéer och resultat, såsom besök, skrifter och inspelningar av stort värde som bevis på vildhetens potential och stöd och inspiration för dess spridning.

Hal Rammel, At the Edge of the Baosphere, facing North, faksimilVildheten i musik tycks redan vara på väg att utöka sin spridning – liksom på många andra områden av mänskligt liv. Unga musiker kan idag växa upp med frimusik som sitt eget ursprung. De första västerländska försöken att skapa en icke-tonal musik (eller snarare post-tonal eller anti-tonal, eftersom dessa bröt mot en viss period av funktionell harmonik (nu råder ännu en form), som föregåtts av en annan, linjär, tonalitet) har för länge sedan upphört att behövas för att uppfostra öronen att experimentera – örat kräver i allt fler fall inte längre överenskomna yttre rytmer och tonarter för att bli nyfiket.

Trots ny samplingsteknik, tycks viljan att utforska nya och ovanliga funna och uppfunna föremåls musikaliska potential utlova största möjliga uttryck med minsta möjliga behov av teknik – och alltså även för största antalet människor runt hela planeten, tillgängligt. Hos sådana är nämligen både den kroppsliga kontakten och den intellektuella förståelsen som störst emedan det bara i extremfall är så med elektronisk och digital utrustning. Musikerns avprofessionalisering och humor (närhet till lyssnaren) kan ofta vara större om tekniken är enklare.

Människans behov av musik är vilt och mänskligt. Det kommer inte att upphöra bara för att alla ljud är formellt möjliga och acceptabla. Musiken är den mänskliga möjligheten att genom ljud, med människans totala (vilda) organism, träda in och kommunicera i världar i naturen som annars inte är – eller är mindre – tillgängliga – vilket ökar förståelsen av det magiska, besjälade i naturen och hos våra människovänner. Samtidigt är dansen och nyfikenheten, som lustprocesser, själva både forskning och resultat, undran och upptäckt, väg och mål, vila, förberedelse och avslutning.

Jag slår på ett föremål. Föremålet börjar ropa. Jag börjar ropa. Varelser lystrar. Vad sägs? Vem talar? Skall jag svara? Man sträcker på halsarna. Jag lyfter blicken. Vill ni komma hit?

Johannes BERGMARK


Johannes Bergmark
Kontakt (Bergmark).
Denna sida uppdaterad 11 april 2012.

Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact