Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact

 

 

Mattias Forshage


 

Polarforskningens framtid

(Kort anförande om den poetiska metoden att närma sin pannkakans undersida)

 

 


 

A. PROBLEMSTÄLLNING

Länge leve strålkaptenerna utan albatrossombud. Ett föränderligt
   ljudvarv en
sten som tandborste och om vi gemensamt inte snubblar
   i blågranar
hävdar lektrådar och fyller avgörandet; vilken ironi om man
sedan röker, som rammbog vattenståndet fylls av rök
   grundformler

Som tagghudingar viskat genom besöksglasen där man
   vandrade lök
gång på gång tills attentaten rökfylldes ett stilbildande grepp
kanonader hördes och framtidens välskapta sorgenystan
   rullade
mot labyrinten när trädgårdsvärmen försvann ur
   möbelfabriken

Drogernas skillnader väsnas i fiskvågornas doftande
   termometrar
som skuggspår där flashalsen inte rör nonsenljuset
hjältemod och granatkärnor stänkte vasstråna omkring
och vasstjuvarna i fågelkostymer blotta regn på stränderna

Lägg väntetiden i tidningslådan och matkrigen i februari
en sangvinisk förbrytare en härjad förtjänstfull present
Dagens tranchering härjas försiktigt av dagsländor i pipstopp
och ökenkallelser till moderna rop om kameleonter

Hälften räknade som platsttrattmodellen i hjärtat en vinflaska
som sjukhusbilder danssteg i trappan av isbarriären
den förträffliga skolåda som lägger ostkuber på
   vindbryggan
att man inte fick med dem till barrikadbygget

Tolkningsföreträde gav man det albatrosshärjade flygande
   liket
en vegetarisk dödsfälla principfast seglande i kryddstormar
söndersvept av pollen och missdådare falklandsöar
ett vardagligt protestmoln öppen filtallrik

Det skygga hjärtats lövskogspromenad
drack böcker den ena efter den andra filten var döende
falska onyxhorn i tigervärldarnas midjor
Man önskar stilparodiörerna ett tänkvärt massmord

 


B. EXPEDITIONEN SÖDERUT

Dagligen inskränkte till sig filthattarna i utsträckt dvala
skrapades på ytan med en ögonsten en undervattenskedja
dagens skrift vässade kristallvattnet blodflöde i ögonhöjd
inläggen från färgstänkta vulkanöar i moralens raviner

Ty blott viskande dryftade man de metalliska problemen i
   ådrorna
var klippöarnas kirurgiska ingrepp varit svarta explosioner
i ögonvrån sköldpaddsmord och slingrande palmblad
värdeladdat ansiktsavgjutningen dessa karga bränder

Åter attackerade vågornas väskryckare stormarnas morgon
och de högromantiska skrifterna ur fregattfåglarnas vingslag
som målar fina bläckstreck av blod på dimmans
   slängkappa av hud
och deras strupsäckar glittrar som ormar lyktor av paddor
   och skogsbränder

Regnnätterna skulle punktera dem med tärnors spjut
som spöken ur hällkarens skelett labyrintiska stigar
bland näten av blixtar kryper albatrosserna skuggar andra
   insekter
som delfiner stormsvalor hästskjutsar och hägringar

Talträngda fallskärmsmän i stupida mobiler mot horisonten
mot den skakande horisontens nyvakna trampoliner
traderar antipodernas kilformade expeditioner i motvind
I bogsprötets vingrutor slår mot trumhinnor och
   bröstvårtor det första isberget

Eller såphal vårtrötthet i havsströmmarnas strategiförslag
därnäst en flock pingviner och fruktträd
välklädda haverister rovgiriga strålkonstruktioner valkotor
förtörnad mot loggbokens noveller sjunger i isen

Isbarriärerna kalvar det är akupunkturnålens föreställning
växande iver de uthungrades kölvatten varningstexter
genom pingvinkolonierna av aggressiva små träd
   dinosauriestatyer
böljande hav av skrikande runristare envisa barn

Och attackerna från labbar och jättestormfåglar dova husdjur
flaggstänger och gotiska minnens luftskulpturer
bland andra lekfulla skuggor av isflakskatastrofer varmt
och den perspektivlösa inandningen av den ändlösa
   polarplatån

 

C. Epistemologi

Hammarslag temperaturväxlingars klocktorn i ryggen
valsång förryckt solsken i blick glasögon av ökentext
och borymmarnas motdrag terminologier ur haverier
att samla kläder av kvarts vrakgodsets smakämnen

Att samla fågelnamn som flasketiketter uppklistrade längs
   ryggen
det som gör expeditören till en halvgenomskinlig butelj
   att avsmaka lysande vätskor
i berusning stilla begrundan rasande lugn albatrossflykt
mossdroppar drömkärlsskärvor fanbärariver förälskelse

Ty de aggressiva trädens lodlinjers mönster mot
   isriktningen
och drömmarnas meddelanden utplacerade längs
   expeditionens kölvatten
mot den upphetsade förväntningshorisonten och den
   politiska ekonomin
i relation till händelseförloppet uttryckt i schack-
   koordinater

bildar en sällsam karta över libidinösa fantasier antarktisk
   lärdom
och kommande stormar bland de organiska
   ruinstäderna
så att de entusiastiska artlistorna blir en romantisk
   brevväxling med det som ska bli
och de dansande rörelserna en glaciärlik gloria

Filtrera soptipparna och upptäck haverisedimenten i myrarna
där de blöta fotspåren är sköldpaddornas vingslag
och den gemensamma sångens slädfärder kring
   vändkretsarna
inför den maritima klarhetens polarnattbjudning

Och labyrinterna är inte bara korsordens fruktbara
   häxringar
när charadernas båtfärder skjuts i sank rotvältor fågelkajer
glaciärerna är monstruöst vackra gnistrande halv-
   genomskinliga obönhörligt framåtvällande
tills de sublimeras eller föder havets monumentala skulpturer

Blodet av ett isberg röken av ett fågelberg
katalogernas isflöden kadavrens dikter
galjonfigurernas synfält formade som nakensnäckor i
   korallrev
och krillstimmens rotsystem albatrossens flyktberättelser

 


 

 


 

Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact