Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact

 

 

 

Syllogismer


  


 

Det regnar inte om stenen fryser.
Vansinnet förvaras i en lunga.
Därför bör staden organiseras i trianglar.
 


 
Glatta ytor är oförlåtliga.
Rummet förvrids medsols.
Därför avfyras härmed med armborst en pil som genomtränger hela kroppen.
 
 


Träden låter mer nu.
Frityrsmet kan anta tusen olika former.
Alltså simmar fler uppför vattendragen än nerför.
 
 


Golvet är halt.
Gravitationen droppar okontrollerat.
Alltså har kärleken en svampig konsistens.
 
 


Frosten infiltrerar det minsta skrymsle.
Havet väsnas.
Det är därför vi bara ser vita örnar i såpa.
 
 

 


 
(Syllogismer med enkel utsökt-as-metodik; 3/1 2010 JB, EB, MF, EL, NN)


 

 


 

 


 

 


 

Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact