Home - Texts - Galleries -Other media- Links - Contact

 

 

Klart slut

 

Stora Saltet var ute i ett särskilt ärende. Dels ville vi använda tidskriften som bas för att knyta kontakter med andra surrealistiska krafter i landet (även sådana som inte skulle kännas vid den titeln), människor ur andra miljöer än vi själva, anonyma kufar, bekanta, till och med författare och konstnärer. Dels ville vi publicera något som var mer utåtriktat (både innehållsmässigt och distributionsmässigt) än surrealistgruppens tidigare trycksaker, i flera avseenden mera interna och svårtillgängliga. Därmed närmade vi oss också med stormsteg offentlighetens risker, understrukna av att flera av gruppens medlemmar numera arbetar som skribenter. Med bakgrund av detta är det en annan av Stora Saltets funktioner (en sidoaspekt, för all del) som jag särskilt vill framhålla: det komprometterande. Men trots att vi lagt oss vinn om tidskriftens inopportunism och illojalitet har vi inte alls tryckt tillräckligt hårt på det subversiva. Bitvis har man kunnat förväxla Stora Saltet med en kulturtidskrift. Den har också lidit brist på vissa delar av den surrealistiska arsenalen som en produkt av den medvetna strävan att låta tidningen genomsyras av en starkt objektiv tendens.


För att försäkra oss om att rutinens fördumning inte griper tag i projektet och släpar det i en riktning rakt motsatt den avsedda får vi nu skynda oss att sätta eld på skeppet. Gå till botten med hissad fana men inte högstämt och värdigt utan bakfulla, pinsamma och illistiga. För att ge den stora glömskan en bismak av ruelse.

Vi nådde större spridning än tidigare. Tjänade det till något? Tja, tillsammans med ett par brevkampanjer bidrog det till att flera nya korrespondenter, kompisar och rentav gruppmedlemmar har dykt upp och bidragit till att försäkra den surrealistiska erfarenheten en viss roll i den samtida förtvivlan och de spridda elementen av revolt. Vi har producerat en handfull läsvärda nummer och lagt ut en del snillrika eller klumpiga krokben för oss själva och andra. Men ännu har vi inte gjort oss helt omöjliga. Följaktligen kommer det att finnas anledning att hålla utkik efter fortsättningar i annan form av Stora Saltet och dess avdelningar, Kalla handen, etc. Och det finns inte mindre utan mer anledning än tidigare att kontakta oss för att hålla sig informerad, låta oss ta del av synpunkter och egna projekt, och upptäcka områden för samarbete.


I första hand är vi ute efter tomrummet av att inte längre ha tidskriften att ägna tid och möda åt. Det är ett hett efterlängtat tomrum där äntligen genuint oförutsedda saker kan få plats.

 

 

Home - Texts - Galleries -Other media- Links - Contact